Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Γυμνασίου

Βασικό Πρόγραμμα

 Ώρες
Μαθηματικά3
Φυσική1
Έκθεση2
Σύνολο6

Προαιρετικά Επιπλέον

 Ώρες
Αρχαία 2