Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Γυμνασίου

Βασικό Πρόγραμμα

Ώρες
Μαθηματικά3
Φυσική1
Έκθεση2
Χημεία1
Σύνολο7

Προαιρετικά Επιπλέον

Ώρες
Αρχαία 2