Πρόγραμμα Σπουδών Α΄Λυκείου

Βασικό Πρόγραμμα

Ώρες
Μαθηματικά4
Φυσική3
Χημεία1
Έκθεση2
Σύνολο10
Διαγωνίσματα2

Προαιρετικά Επιπλέον

Ώρες
Αρχαία2