Πρόγραμμα Σπουδών Α΄Λυκείου

Βασικό Πρόγραμμα

 Ώρες
Μαθηματικά4
Φυσική3
Χημεία1
Έκθεση2
Σύνολο10

Προαιρετικά Επιπλέον

 Ώρες
Αρχαία2