Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου

ΘΕΤΙΚΗ 
Μαθηματικά4
Φυσική 3
Χημεία 3
Έκθεση3
Σύνολο13
ΥΓΕΙΑΣ 
Βιολογία3
Φυσική 4
Χημεία 3
Έκθεση3
Σύνολο13
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 
Μαθηματικά4
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας3
Προγραμματισμός 3
Έκθεση3
Σύνολο13