Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου

ΘΕΤΙΚΗ
Μαθηματικά5
Φυσική 4
Χημεία 4
Έκθεση3
Σύνολο16
ΥΓΕΙΑΣ
Βιολογία4
Φυσική 4
Χημεία 4
Έκθεση3
Σύνολο15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μαθηματικά5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας3
Προγραμματισμός 3
Έκθεση3
Σύνολο14