Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου

ΘΕΤΙΚΗ 
Μαθηματικά5
Φυσική 4
Χημεία 4
Έκθεση3
Σύνολο16
ΥΓΕΙΑΣ 
Βιολογία4
Φυσική 4
Χημεία 4
Έκθεση3
Σύνολο15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 
Μαθηματικά5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας3
Προγραμματισμός 3
Έκθεση3
Σύνολο14