Πρόγραμμα Σπουδών B΄Λυκείου

Βασικό Πρόγραμμα

 Ώρες
Μαθηματικά4
Φυσική3
Χημεία1
Έκθεση2
Σύνολο10

Επιλογές Κατευθύνσεων

ΘΕΤΙΚΗ 
Μαθηματικά1
Φυσική 1
Χημεία 1
ΥΓΕΙΑΣ 
Βιολογία1
Φυσική 1
Χημεία 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Μαθηματικά1
Οικονομική Θεωρία1
Προγραμματισμός1