Πρόγραμμα Σπουδών B΄Λυκείου

Βασικό Πρόγραμμα

Ώρες
Μαθηματικά4
Φυσική3
Χημεία1
Έκθεση2
Σύνολο10

Επιλογές Κατευθύνσεων

ΘΕΤΙΚΗ
Μαθηματικά1
Φυσική 1
Χημεία 1
ΥΓΕΙΑΣ
Βιολογία1
Φυσική 1
Χημεία 1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Μαθηματικά1
Οικονομική Θεωρία1
Προγραμματισμός1