Πρόγραμμα Σπουδών B΄Λυκείου

Επιλογές Κατευθύνσεων

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθηματικά4
Φυσική 4
Χημεία 2
Έκθεση2
Σύνολο12
Διαγώνισμα3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Βιολογία2
Φυσική 4
Χημεία 2
Έκθεση2
Σύνολο10
Διαγώνισμα3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθηματικά4
Οικονομία2
Πληροφορική2
Έκθεση2
Σύνολο10
Διαγώνισμα3